Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ, học kỳ 2 (2022-2023)

Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ, học kỳ 2 (2022-2023)

Lượt xem:

[...]
Kết quả cuộc thi Tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông, cấp tỉnh năm 2022

Kết quả cuộc thi Tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông, cấp tỉnh năm 2022

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông, cấp tỉnh năm 2022, số 72/KH-SGDĐT, ngày 15.9.2022, của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô tham gia dự thi với 04 sản phẩm THCS (cô Hồ Thị Lài hướng dẫn) và 03 sản phẩm THPT (cô Ngô Thị Mỹ Châu hướng [...]
Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 2022-2023

Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 2022-2023

Lượt xem:

Thực hiện hướng dẫn 1871/SGDĐT-GDTrH-QLCL, ngày 14.11.2022 về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, học sinh trung học, năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 02 sản phẩm tham gia dự thi.Trong đó có 1 dự án đạt giải. Cụ thể: 1. Sản phẩm “Thiết [...]
Kết quả cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, năm học 2021-2022

Kết quả cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, năm học 2021-2022

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch 23/KH-SGDĐT, ngày 18.02.2022 và 24/KH-SGDĐT, ngày 24.02.2022 về việc tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, cấp THCS và cấp THPT, năm học 2021-2022, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 02 sản phẩm THCS và 02 sản phẩm THPT tham gia dự thi. Kết quả, theo Quyết định 649/QĐSGDĐT, ngày 24.4.2022 và Quyết định 654/QD-SGDĐT, ngày 25.4.2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]
Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ, học kỳ 2 (2021-2022)

Kế hoạch kiểm tra cuối kỳ, học kỳ 2 (2021-2022)

Lượt xem:

[...]
Báo cáo tự đánh giá, 2021-2022

Báo cáo tự đánh giá, 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

Lượt xem:

Thực hiện hướng dẫn 1804/SGDĐT-GDTrH-QLCL, ngày 18.11.2021 về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, học sinh trung học, năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 02 sản phẩm tham gia dự thi và đạt giải. 1. Sản phẩm “Hệ thống điều khiển, giám sát nhà [...]
Kết quả cuộc thi “Dak Nong UNESCO Global Geopark Insight 2021”

Kết quả cuộc thi “Dak Nong UNESCO Global Geopark Insight 2021”

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-SGDĐT ngày 22/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cấp tỉnh năm 2021, bằng hình thức thuyết trình bằng Tiếng Anh, cô và trò Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô đã nỗ lực và hoàn thành 07 sản phẩm gửi tham gia dự thi cấp [...]
Kết quả cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, năm học 2020-2021, bậc THPT

Kết quả cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, năm học 2020-2021, bậc THPT

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp THPT tỉnh Đăk Nông, năm học 2020-2021, số 05/KH-SGDĐT, ngày 08.01.2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 05 sản phẩm tham gia dự thi cấp tỉnh và kết quả đạt được như sau (theo Quyết định 2040/QĐ-SGDĐT, ngày 25.5.2021, của Sở Giáo dục và Đào tạo): Lớp [...]
Trang 1 / 212 »