Kết quả cuộc thi hùng biện Tiếng Anh cấp tỉnh, năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch 23/KH-SGDĐT, ngày 18.02.2022 và 24/KH-SGDĐT, ngày 24.02.2022 về việc tổ chức cuộc thi hùng biện Tiếng Anh, cấp THCS và cấp THPT, năm học 2021-2022, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 02 sản phẩm THCS và 02 sản phẩm THPT tham gia dự thi.

Kết quả, theo Quyết định 649/QĐSGDĐT, ngày 24.4.2022 và Quyết định 654/QD-SGDĐT, ngày 25.4.2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT có 03 sản phẩm đạt giải.

a. Đối với THCS:

Sản phẩm “Your unforgettable experience really helps you in your life” do các học sinh H Sên Bu Lang và H Mèo B.ol thực hiện (cô Hồ Thị Lài hướng dẫn) đạt giải Ba.

b. Đối với THPT

Sản phẩm “Academic stress among students in Vietnam and the benefits of sports” do học sinh Lương Thị Bảo Trúc và H Huế Naogle thực hiện (cô Ngô Thị Mỹ Châu hướng dẫn) đạt giải Khuyến khích.

Sản phẩm “Environmental pollution and our actions” do học sinh Linh Thị Lê Lệ và Lã Cẩm Ly thực hiện (cô Ngô Thị Mỹ Châu hướng dẫn) đạt giải Nhì.