Kết quả cuộc thi Tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông, cấp tỉnh năm 2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch tổ chức cuộc thi Tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk Nông, cấp tỉnh năm 2022, số 72/KH-SGDĐT, ngày 15.9.2022, của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô tham gia dự thi với 04 sản phẩm THCS (cô Hồ Thị Lài hướng dẫn) và 03 sản phẩm THPT (cô Ngô Thị Mỹ Châu hướng dẫn). Theo Quyết định 46/QD-SGDĐT, ngày 30.01.2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận đạt giải tại cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông cấp tỉnh năm 2022, Trường đạt giải Nhì tập thể khối các trường phổ thông Dân tộc Nội trú với 07 sản phẩm tham gia đều đạt giải:

  • THCS có 03 giải Nhì và 01 giải Ba.
  • THPT có 01 giải Nhất và 02 giải Khuyến khích.

Các sản phẩm đạt giải:

Bang Mo Volcano – Giải Nhì

Dak Mil Prison – Giải Ba

Nam Kar Volcanoes – Giải Nhì

Lieng Nung Waterfall – Giải Nhì

Rubber farm – Giải Khuyến khích

Serepok Bridge – Giải Khuyến khích

Nam Kar volcano – Giải Nhất

(Bài và video của giáo viên hướng dẫn)