Tham gia cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện hướng dẫn 1871/SGDĐT-GDTrH-QLCL, ngày 14.11.2022 về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, học sinh trung học, năm học 2022-2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 02 sản phẩm tham gia dự thi.Trong đó có 1 dự án đạt giải. Cụ thể:

1. Sản phẩm “Thiết kế và chế tạo mô hình máy quét rác đa năng”, lĩnh vực kĩ thuật cơ khí của hai học sinh Vi Thị Bích và Linh Thị Lê Lệ (lớp 12) thực hiện, do cô Hoàng Thị Thu Hằng hướng dẫn.
2. Sản phẩm “Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT trên địa bàn thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô về phòng chống lừa đảo trên không gian mạng ”, lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, của học sinh Lã Cẩm Ly và Lang Thị Thanh Nhàn (lớp 12) thực hiện, do cô Nguyễn Thị Hà hướng dẫn, đạt giải Ba.
(Bài viết của cô Nguyễn Thị Hà)