Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
624-QĐ/UB 19/10/1992 Văn bản khác, Quyết định thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú Krông Nô
4612/BGDĐT-GDTrH 03/10/2017 Văn bản khác, HD thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh
1485/SGDĐT-GDTrH 17/08/2017 Văn bản khác, Sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt chuyên môn ngoại ngữ các trường phổ thông
02/QĐ-DTNTKRN 02/03/2017 Văn bản khác, Quy định giao dịch thư điện tử
05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Văn bản khác, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyến sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Văn bản khác, Quy chế thi THPT Quốc gia
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Văn bản khác, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT
755/QĐ-UBND 16/05/2016 Văn bản khác, Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp
05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Văn bản khác, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp
112/SGDĐT-GDTrH 26/01/2016 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên trung học
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Văn bản khác, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Văn bản khác, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
Trang 1 / 3123»