Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
624-QĐ/UB 19/10/1992 Văn bản khác, Quyết định thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú Krông Nô
4612/BGDĐT-GDTrH 03/10/2017 Văn bản khác, HD thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh
1485/SGDĐT-GDTrH 17/08/2017 Văn bản khác, Sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt chuyên môn ngoại ngữ các trường phổ thông
02/QĐ-DTNTKRN 02/03/2017 Văn bản khác, Quy định giao dịch thư điện tử
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Văn bản khác, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT
755/QĐ-UBND 16/05/2016 Văn bản khác, Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp
05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Văn bản khác, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp
112/SGDĐT-GDTrH 26/01/2016 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên trung học
15/2015/TTTT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC 16/07/2015 Văn bản khác, Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh
50/2005/TTLT/BTC-BNV 15/06/2015 Văn bản khác, Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước
5555/BGDĐT-GDTrH 08/10/2014 Văn bản khác, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15/11/2013 Văn bản khác, Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiễm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán
Trang 1 / 212»