Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
624-QĐ/UB 19/10/1992 Văn bản khác, Quyết định thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú Krông Nô
130/2017/QĐ-DTNTKRN 14/08/2017 Văn bản khác, Khung thời gian kiểm tra viết (áp dụng từ năm học 2017-2018)
02/QĐ-DTNTKRN 02/03/2017 Văn bản khác, Quy định giao dịch thư điện tử
05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Văn bản khác, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyến sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
04/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Văn bản khác, Quy chế thi THPT Quốc gia
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21/06/2016 Văn bản khác, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT
755/QĐ-UBND 16/05/2016 Văn bản khác, Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp
1290/BGDĐT-GDTrH 29/03/2016 Văn bản khác, V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017
05/2016/TT-BGDĐT 21/03/2016 Văn bản khác, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Văn bản khác, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16/09/2015 Văn bản khác, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập
15/2015/TTTT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC 16/07/2015 Văn bản khác, Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh
Trang 1 / 3123»