Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
01/VBHN-BGDĐT 22-04-2024 Thông tư, Văn bản hợp nhất Quy chế thi tốt nghiệp THPT Tải về
764/QĐ-BGDĐT 08-03-2024 Quyết định, Quy định cấu trúc định dạng đề thi tốt nghiệp THPT từ 2025 Tải về
01/2024/TT-BNV 24-02-2024 Thông tư, Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP Tải về
98/2023/NĐ-CP 31-12-2023 Nghị định, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Tải về
31/2023/TT-BGDĐT 29-12-2023 Thông tư, Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở Tải về
29/2023/TT-BGDĐT 29-12-2023 Thông tư, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng đối với ngành Giáo dục Tải về
27/2023/TT-BGDĐT 28-12-2023 Thông tư, Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
20/2023/TT-BGDĐT 30-10-2023 Thông tư, Hướng dẫn về vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và định mức số lượng người làm việc Tải về
17/2023/TT-BGDĐT 10-10-2023 Thông tư, Quy chế thi học sinh giỏi cấp Quốc gia Tải về
71/2023/NĐ-CP 20-09-2023 Nghị định, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức Tải về
04/VBHN-BGDĐT 14-08-2023 Nghị định, Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số RẤT ÍT NGƯỜI. (Hợp nhất Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ) Tải về
11/VBHN-BGDĐT 21-07-2023 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập Tải về
10/VBHN-BGDĐT 21-07-2023 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập Tải về
48/2023/NĐ-CP 17-07-2023 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2020/NĐ-CP, 13.8.2020 Tải về
29/2023/NĐ-CP 03-06-2023 Nghị định, Nghị định quy định về tinh giản biên chế Tải về
672/QĐ-UBND 29-05-2023 Quyết định, Quy định về xét sáng kiến trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
13/2023/NĐ-CP 17-04-2023 Nghị định, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân Tải về
02/VBHN-BGDĐT 14-04-2023 Thông tư, Văn bản hợp nhất Quy chế thi tốt nghiệp THPT Tải về
04/2023/TT-BGDĐT 23-02-2023 Thông tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú Tải về
51/QĐ-SGDĐT 02-02-2023 Quyết định, Quy định đánh giá và xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức, viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
17/2022/TT-BGDĐT 05-12-2022 Thông tư, Thông tư sửa đổi bổ sung 19/2019/TT-BGDĐT, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên Tải về
16/2022/TT-BGDĐT 22-11-2022 Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông Tải về
1489/SGDĐT-GDTrH-QLCL 20-09-2022 Hướng dẫn tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 10 Tải về
1487/SGDĐT-GDTrH-QLCL 20-09-2022 Hướng dẫn tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 7 Tải về
13/2022/TT-BGDĐT 03-08-2022 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông Tải về
07/VBHN-BGDĐT 03-08-2022 Thông tư, Văn bản hợp nhất ban hành quy định chuyển trường Tải về
1205/QĐ-UBND 19-07-2022 Quyết định, Quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong hệ thống chính trị tỉnh Đăk Nông Tải về
05/VBHN-BGDĐT 06-07-2022 Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất Nghị định 04/2021/NĐ-CP và 127/2021/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Tải về
08/2022/TT-BGDĐT 06-06-2022 Thông tư, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non Tải về
06/2022/TT-BGDĐT 11-05-2022 Thông tư, Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Tải về
37/QĐ-DTNTKRN 28-02-2022 Quyết định, V/v công bố công khai thu hồi dự toán không sử dụng hết năm 2021 Tải về
95/SGDĐT-GDTrH-QLCL 20-01-2022 Hướng dẫn tổ chức dạy học nội dung giáo dục địa phương tỉnh Đắk Nông lớp 6 Tải về
50/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường THCS và THPT ban hành theo Quyết định 51/2002/QĐ-BGDĐT Tải về
44/2021/TT-BGDĐT 31-12-2021 Thông tư, Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học Tải về
38/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 Thông tư, Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở Tải về
39/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 Thông tư, Thông tư ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THPT Tải về
42/2021/TT-BGDĐT 30-12-2021 Thông tư, Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo Tải về
29/2021/TT-BGDĐT 20-10-2021 Thông tư, Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo của một số thông tư của BGDĐT Tải về
612/QĐ-UBDT 16-09-2021 Quyết định, Danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 Tải về
291/QĐ-DTNTKRN 01-09-2021 Quyết định, Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán chi NS năm 2021 của Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô Tải về
06/2021/NQ-HĐND 20-08-2021 Nghị quyết, Quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
77/2021/NĐ-CP 01-08-2021 Nghị định, Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo Tải về
213/QĐ-DTNTKRN 26-07-2021 Quyết định, Quyết định v/v công bố công khai điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2021 của Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô Tải về
Danh sách học sinh hưởng chế độ năm học 2021-2022 23-07-2021 Danh sách học sinh hưởng chế độ năm học 2021-2022 Tải về
22/2021/TT-BGDĐT 20-07-2021 Thông tư, Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông Tải về
20/2021/TT-BGDĐT 01-07-2021 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, 26.12.2018 (Chương trình GDPT) Tải về
03/2021/TT-BNV 29-06-2021 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về
874/QĐ-BTTTT 17-06-2021 Quyết định, Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội Tải về
861/QĐ-TTg 04-06-2021 Quyết định, Quyết định phê duyệt danh sách các xã thuộc khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025 Tải về
09/2021/TT-BGDĐT 30-03-2021 Thông tư, Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến Tải về
24/2021/NĐ-CP 23-03-2021 Nghị định, Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập Tải về
52/QĐ-DTNTKRN 04-03-2021 Quyết định, Quyết định v/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020 của Trường PTDTNT THCS và THPT huyện Krông Nô Tải về
01a/QĐ-DTNTKRN 06-01-2021 Quyết định, Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Trường PTDTNT THCS và THPT H.Krông Nô Tải về
04/2020/TT-BGDĐT 31-12-2020 Thông tư, Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường Tải về
5512/BGDĐT-GDTrH 18-12-2020 Công văn, Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường Tải về
135/2020/QH14 17-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 135/2020/QH14 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV Tải về
72/2020/QH14 17-11-2020 Luật, LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Tải về
132/2020/QH14 17-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế Tải về
133/2020/QH14 17-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Tải về
134/2020/QH14 17-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII Tải về
131/2020/QH14 16-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM Tải về
71/2020/QH14 16-11-2020 Luật, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS) Tải về
129/2020/QH14 13-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021 Tải về
130/2020/QH14 13-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc Tải về
69/2020/QH14 13-11-2020 Luật, LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG Tải về
68/2020/QH14 13-11-2020 Luật, Luật Cư trú 2020 Tải về
67/2020/QH14 13-11-2020 Luật, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH Tải về
70/2020/QH14 13-11-2020 Luật, LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ Tải về
128/2020/QH14 12-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Tải về
127/2020/QH14 12-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 127/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao Tải về
126/2020/QH14 12-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
66/2020/QH14 11-11-2020 Luật, LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM Tải về
125/2020/QH14 11-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 125/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 Tải về
124/2020/QH14 11-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Tải về
5/2020/TT-BNV 09-11-2020 Thông tư, Bại bỏ Khoản 7 Điều 2 Thông tư 12/2019/TT-BNV Tải về
123/2020/QH14 03-11-2020 Nghị quyết, Nghị quyết 123/2020/QH14 về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc Tải về
44/2020/TT-BGDĐT 03-11-2020 Thông tư, Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 6 Tải về
120/2020/NĐ-CP 07-10-2020 Nghị định, Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
115/2020/NĐ-CP 25-09-2020 Nghị định, Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Tải về
32/2020/TT-BGDĐT 15-09-2020 Thông tư, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
1279/SGDĐT-GDTrHQLCL 14-09-2020 Công văn, Chuyển trường và tiếp nhận học sinh trung học Tải về
106/2020/NĐ-CP 10-09-2020 Nghị định, Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
26/2020/TT-BGDĐT 26-08-2020 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT, ngày 12.12.2011 Tải về
90/2020/NĐ-CP 13-08-2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức Tải về
21/2020/TT-BGĐĐT 31-07-2020 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
84/2020/NĐ-CP 17-07-2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục Tải về
855/SGDĐT-TCCBTC 30-06-2020 Công văn, Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
18/2020/TT-BGDĐT 29-06-2020 Thông tư, Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông Tải về
809/QĐ-TTg 10-06-2020 Quyết định, Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo Tải về
13/2020/TT-BGDĐT 26-05-2020 Thông báo, Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất Tải về
14/2020/TT-BGDĐT 26-05-2020 Thông tư, Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
11/2020/TT-BGDĐT 19-05-2020 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập Tải về
324/QĐ-SGDĐT 07-04-2020 Quyết định, Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn Tải về
319/2020/QĐ-SGDĐT 01-04-2020 Quyết định, Quy chế bảo quan, sử dụng, cấp phát phôi/bằng/chứng chỉ Tải về
736/QĐ-BGDĐT 13-03-2020 Quyết định, Sửa đổi, bổ sung khung thời gian năm học Tải về
30/2020/NĐ-CP 05-03-2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư Tải về
24/2020/NĐ-CP 24-02-2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia Tải về
233/QĐ-UBND 20-02-2020 Quyết định, Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hệ thống văn bằng chứng chỉ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Tải về
221/QD-UBND 18-02-2020 Quyết định, Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 Tải về
01/2020/TT-BGDĐT 30-01-2020 Thông tư, Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
22/2019/TT-BGDĐT 20-12-2019 Thông tư, Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
32/CT-TTg 10-12-2019 Chỉ thị, Về việc đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Tải về
21/2019/TT-BGDĐT 29-11-2019 Thông tư, Quy chế quản lí bằng và chứng chỉ Tải về
52/2019/QH14 25-11-2019 Luật, Tải về
45/2019/QH14 20-11-2019 Luật, Bộ Luật Lao động Tải về
45/2019/QH14 20-11-2019 Luật, Bộ Luật Lao động Tải về
19/2019/TT-BGDĐT 12-11-2019 Thông tư, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lícơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên Tải về
12/2019/TT-BNV 04-11-2019 Thông tư, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP Tải về
18/2019/TT-BGDĐT 01-11-2019 Thông tư, Chương trình BDTX cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
17/2019/TT-BGDĐT 01-11-2019 Thông tư, Chương trình BDTX giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
530/KH-UBND 15-10-2019 Kế hoạch, Về thực hiện Đề án tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Tải về
32/2019/NQ-NĐND 30-09-2019 Nghị quyết, Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế Tải về
474/KH-UBND 11-09-2019 Chỉ thị, Về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu qủa tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc Tải về
456/KH-UBND 28-08-2019 Kế hoạch, Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
3125/BGDĐT-NGCBQLGD 23-07-2019 Công văn, Hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
63/2019/NĐ-CP 11-07-2019 Nghị định, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc qia; kho bạc nhà nước Tải về
59/2019/NĐ-CP 01-07-2019 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Tải về
44/2019/QH14 14-06-2019 Luật, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia Tải về
43/2019/QH14 14-06-2019 Luật, Luật Giáo dục Tải về
953/SGDĐT-TCCBTC 13-05-2019 Công văn, Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
03/VBHN-BGDĐT 03-05-2019 Thông tư, Văn bản hợp nhất quy chế tuyển sinh Tải về
08/2019/TT-BGDĐT 02-05-2019 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm Tải về
07/2019/TT-BGDĐT 02-05-2019 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ Tải về
563/QĐ-UBND 23-04-2019 Quyết định, Điều chỉnh, bổ sung Quyết định 354/QĐ-UBND, ngày 12.3.2018 của UBND tỉnh Đăk Nông Tải về
33/2019/NĐ-CP 23-04-2019 Nghị định, Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Tải về
06/2019/TT-BGDĐT 12-04-2019 Thông tư, Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mần non, cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về
137/QĐ-SGDĐT 25-02-2019 Quyết định, Quy định tiêu chuẩn các chức danh và quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (kèm Quyết định sửa đổi số 141/QĐ-SGDĐT, ngày 08.01.2020) Tải về
32/2018/TT-BGDĐT 26-12-2018 Thông tư, Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông Tải về
33/2018/QĐ-UBND 05-12-2018 Quyết định, Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
161/2018/NĐ-CP 29-11-2018 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
36/2018/QH14 29-11-2018 Luật, Luật phòng chống tham nhũng Tải về
4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01-10-2018 Công văn, Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên Tải về
4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01-10-2018 Công văn, Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng Tải về
18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia Tải về
20/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
16/2018/TT-BGDĐT 03-08-2018 Thông tư, Quy định tài trợ cơ sở giáo dục Tải về
07/2018/NQ-HĐND 02-08-2018 Nghị quyết, Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đăk Nông Tải về
14/2018/TT-BGDĐT 20-07-2018 Thông tư, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
70/2018/NĐ-CP 15-05-2018 Nghị định, Quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước. Tải về
224/QĐ-SGDĐT 23-04-2018 Quyết định, Quyết đinh về quy đinh nội dung phương thức tuyển sinh và chế độ ưu tiên. Đăng nhập
để tải !
354/QĐ-UBND 12-03-2018 Quyết định, Quy định tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua tỉnh Đăk Nông Tải về
335/QĐ-UBND 12-03-2018 Quyết định, Quy định về quản lý công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
167/2017/NĐ-CP 31-12-2017 Nghị định, Quy định sắp xếp lại, sử lý tài sản công Tải về
36/2017/TT-BGDĐT 28-12-2017 Thông tư, Công khai cơ sở giáo dục Tải về
152/2017/NĐ-CP 27-12-2017 Nghị định, Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp Tải về
31/2017/TT–BGDĐT 18-12-2017 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lí cho học sinh trong trường phổ thông Tải về
28/2017/TT-BGDĐT 30-11-2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
29/2017/TT-BGDĐT 30-11-2017 Thông tư, Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập Tải về
126/NQ-CP 29-11-2017 Nghị quyết, Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhủng đến năm 2020 Tải về
27/2017/TT-BGDĐT 08-11-2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Tải về
4612/BGDĐT-GDTrH 03-10-2017 Văn bản khác, HD thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Tải về
1741/KH-SGDĐT 25-09-2017 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai giáo dục STEM trong các trường học Tải về
1485/SGDĐT-GDTrH 17-08-2017 Văn bản khác, Sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt chuyên môn ngoại ngữ các trường phổ thông Tải về
91/2017/NĐ-CP 31-07-2017 Nghị định, Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Tải về
26/2017/TT-BGDĐT 18-07-2017 Thông tư, Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Tải về
03/VBHN-BGDĐT 23-06-2017 Thông tư, Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông (văn bản hợp nhất) Tải về
2071/QĐ-BGDĐT 16-06-2017 Quyết định, Khung thời gian năm học Tải về
15/2017/TT-BGDĐT 09-06-2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT về Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông Tải về
381/QĐ-UBND 06-03-2017 Quyết định, Quyết định về việc đổi tên Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Nô thành Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Krông Nô Tải về
02/QĐ-DTNTKRN 02-03-2017 Văn bản khác, Quy định giao dịch thư điện tử Tải về
06/KH-DTNTKRN 02-03-2017 Kế hoạch, Kế hoạch sử dụng sổ điểm điện tử (thực hiện từ năm học 2016-2017) Tải về
02/2017/TT-BGDĐT 13-01-2017 Thông tư, Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường phổ thông Tải về
3755/BGDĐT-GDTX 03-08-2016 Công văn, Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học Tải về
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21-06-2016 Văn bản khác, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT Tải về
755/QĐ-UBND 16-05-2016 Văn bản khác, Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp Tải về
1477/QĐ-BGDĐT 10-05-2016 Quyết định, Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bậc 3 Tải về
12/CT-TTg 28-04-2016 Chỉ thị, Về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Tải về
08/2016/TT-BGDĐT 28-03-2016 Thông tư, Quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn không chuyên trách Tải về
05/2016/TT-BGDĐT 21-03-2016 Văn bản khác, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp Tải về
112/SGDĐT-GDTrH 26-01-2016 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên trung học Tải về
50-CT/TW 07-12-2015 Chỉ thị, Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng Tải về
27/2015/TT-BGDĐT 30-10-2015 Thông tư, Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học Tải về
15/2015/TTTT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC 16-07-2015 Văn bản khác, Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh Tải về
39-NQ/TW 14-07-2015 Nghị quyết, Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Tải về
50/2005/TTLT/BTC-BNV 15-06-2015 Văn bản khác, Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước Tải về
729/QĐ-BGDĐT 11-03-2015 Quyết định, Định dạng đề thi đánh giá khung năng lực sử dụng Tiếng Anh, bậc 3-5 Tải về
276-QĐ UBND 26-02-2015 Quyết định, Quyết đinh ban hành về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
04/2015/NĐ-CP 09-01-2015 Nghị định, Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Tải về
18/2014/TT-BVHTTDL 08-12-2014 Thông tư, Quy định hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện Tải về
6089/BGDĐT-GDTX 27-10-2014 Công văn, Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ Tải về
5555/BGDĐT-GDTrH 08-10-2014 Văn bản khác, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn Tải về
5333/BGDĐT-GDTrH 29-09-2014 Công văn, Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh Tải về
03/2014/TT-BTTTT 11-03-2014 Thông tư, Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin Tải về
04/2014/TT-BGDĐT 28-02-2014 Thông tư, Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Tải về
01/2014/TT-BGDĐT 24-01-2014 Thông tư, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Tải về
33-CT/TW 03-01-2014 Chỉ thị, Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản Tải về
16/VBHN-VPQH 13-12-2013 Luật, Văn bản hợp nhất Luật Thi đua, khen thưởng Tải về
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15-11-2013 Văn bản khác, Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiễm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán Tải về
17/CT-UBND 07-08-2013 Chỉ thị, Chỉ thị về việc chấn chỉnh lề lối làm việc và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Tải về
08/2013/TT-BNV 31-07-2013 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn Tải về
10/CT-TTg 12-06-2013 Chỉ thị, Về việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục và đào tạo Tải về
13/2013/QĐ-TTg 06-02-2013 Quyết định, Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải về
53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
12/2012/TT-BNV 18-12-2012 Thông tư, Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Tải về
40/2012/TT-BGDĐT 19-11-2012 Thông tư, Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh Tải về
51/2012/QĐ-TTg 16-11-2012 Văn bản khác, Quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao Tải về
38/2012/TT-BGDĐT 02-11-2012 Thông tư, Quy chế thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Tải về
26 /2012/TT-BGDĐT 10-07-2012 Thông tư, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên Tải về
630/BGDĐT-NGCBQLGD 12-06-2012 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng Đăng nhập
để tải !
29/2012/NĐ-CP 12-04-2012 Nghị định, Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức Tải về
27/2012/NĐ-CP 06-04-2012 Nghị định, Quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức Tải về
02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 19-01-2012 Nghị định, Hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP Tải về
58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thông tư, Đánh giá xếp loại học sinh Tải về
55/2011/TT-BGDĐT 22-11-2011 Thông tư, Điều lệ BĐD CMHS Tải về
141/2011/TT-BTC 20-10-2011 Thông tư, Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm Tải về
5842/BGDĐT-VP 01-09-2011 Công văn, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT Tải về
30/2011/TT-BGDĐT 08-08-2011 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông Đăng nhập
để tải !
31/2011/TT-BGDĐT 08-08-2011 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở Tải về
56/2011/NĐ-CP 04-07-2011 Nghị quyết, Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập Tải về
54/2011/NĐ-CP 04-07-2011 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo Tải về
05/2011/QĐ-UBND 24-01-2011 Quyết định, Quy định mức thu học phí Tải về
8773/BGDĐT-GDTrH 30-12-2010 Văn bản khác, Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra Tải về
58/2010/QH12 15-11-2010 Văn bản khác, Luật viên chức Tải về
660/BGDĐT-NGCBQLGD 09-02-2010 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên Tải về
430 /BGDĐT-NGCBQLGD 26-01-2010 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng Tải về
28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Thông tư, Quy định chế độ làm việc của giáo viên phổ thông Tải về
109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT 29-05-2009 Thông tư, Hướng dẫn một số chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường dự bị đại học dân tộc Tải về
22/2008/QH12 13-11-2008 Văn bản khác, Luật cán bộ, công chức Tải về
53/2008/QĐ-BGDĐT 18-09-2008 Quyết định, Quy định về đánh giá, xếp loại thể lực học sinh, sinh viên Tải về
06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 27-03-2007 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP Tải về
71/2006/QH11 29-06-2006 Văn bản khác, Luật Bảo hiểm xã hội Tải về
61/2006/NĐ-CP 20-06-2006 Nghị định, Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Tải về
16/2006/QĐ-BGDĐT 05-05-2006 Quyết định, Quyết định ban hành chương trình giáo dục phổ thông Tải về
11/2006/QD-BGD&ĐT 05-04-2006 Văn bản khác, Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS Tải về
26/2006/TT-BVHTT 21-02-2006 Thông tư, Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ công chức ngành văn hóa - thông tin Tải về
05/2005/TT-BNV 05-01-2005 Thông tư, Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải về
51/2002/QĐ-BGDĐT 25-12-2002 Quyết định, QUY ĐỊNH CHUYỂN TRƯỜNG VÀ TIẾP NHẬN HỌC SINH HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Tải về
624-QĐ/UB 19-10-1992 Văn bản khác, Quyết định thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú Krông Nô Tải về
08/TT 21-03-1988 Thông báo, Hướng dẫn về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông Tải về