Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tệp đính kèm
32/2018/TT-BGDĐT 26-12-2018 Thông tư, Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông Tải về
31/2018/TT-BGDĐT 24-12-2018 Thông tư, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập Tải về
22/2018/TT-BGDĐT 28-08-2018 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Tải về
18/2018/TT-BGDĐT 22-08-2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia Tải về
16/2018/TT-BGDĐT 03-08-2018 Thông tư, Quy định tài trợ cơ sở giáo dục Tải về
14/2018/TT-BGDĐT 20-07-2018 Thông tư, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông Tải về
224/QĐ-SGDĐT 23-04-2018 Quyết định, Quyết đinh về quy đinh nội dung phương thức tuyển sinh và chế độ ưu tiên. Đăng nhập
để tải !
04/2018-TTBGDĐT 28-02-2018 Thông tư, Sửa đổi bổ sung Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Tải về
05/2018/TT-BGDĐT 28-02-2018 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS, THPT Tải về
27/2017/TT-BGDĐT 08-11-2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập Tải về
4612/BGDĐT-GDTrH 03-10-2017 Văn bản khác, HD thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh Tải về
1741/KH-SGDĐT 25-09-2017 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai giáo dục STEM trong các trường học Tải về
1485/SGDĐT-GDTrH 17-08-2017 Văn bản khác, Sử dụng tiếng Anh trong sinh hoạt chuyên môn ngoại ngữ các trường phổ thông Tải về
26/2017/TT-BGDĐT 18-07-2017 Thông tư, Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục Tải về
16/2017/TT-BGDĐT 12-07-2017 Thông tư, Khung vị trí việc làm và định mức số lượng Tải về
15/2017/TT-BGDĐT 09-06-2017 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
381/QĐ-UBND 06-03-2017 Quyết định, Quyết định về việc đổi tên Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Nô thành Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Krông Nô Tải về
02/QĐ-DTNTKRN 02-03-2017 Văn bản khác, Quy định giao dịch thư điện tử Tải về
06/KH-DTNTKRN 02-03-2017 Kế hoạch, Kế hoạch sử dụng sổ điểm điện tử (thực hiện từ năm học 2016-2017) Tải về
05/2017/TT-BGDĐT 25-01-2017 Văn bản khác, Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyến sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy Đăng nhập
để tải !
04/2017/TT-BGDĐT 25-01-2017 Văn bản khác, Quy chế thi THPT Quốc gia Tải về
02/2017/TT-BGDĐT 13-01-2017 Thông tư, Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường phổ thông Tải về
17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT 21-06-2016 Văn bản khác, Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ CNTT Tải về
755/QĐ-UBND 16-05-2016 Văn bản khác, Quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp Tải về
1477/QĐ-BGDĐT 10-05-2016 Quyết định, Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bậc 3 Tải về
08/2016/TT-BGDĐT 28-03-2016 Thông tư, Quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn không chuyên trách Tải về
05/2016/TT-BGDĐT 21-03-2016 Văn bản khác, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp Tải về
112/SGDĐT-GDTrH 26-01-2016 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá xếp loại giờ dạy giáo viên trung học Tải về
01/2016/TT-BGDĐT 15-01-2016 Thông tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú Tải về
23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16-09-2015 Văn bản khác, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập Tải về
22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16-09-2015 Văn bản khác, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập Tải về
15/2015/TTTT-BGDĐT-BLĐTBXH-BQP-BCA-BNV-BTC 16-07-2015 Văn bản khác, Quy định chế độ chính sách đối với cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng an ninh Tải về
50/2005/TTLT/BTC-BNV 15-06-2015 Văn bản khác, Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn, thay thế và xếp phụ cấp kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước Tải về
56/2015/NĐ-CP 09-05-2015 Nghị quyết, Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
729/QĐ-BGDĐT 11-03-2015 Quyết định, Định dạng đề thi đánh giá khung năng lực sử dụng Tiếng Anh, bậc 3-5 Tải về
276-QĐ UBND 26-02-2015 Quyết định, Quyết đinh ban hành về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông Tải về
18/2014/TT-BVHTTDL 08-12-2014 Thông tư, Quy định hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện Tải về
972/QĐ-SGDĐT 06-11-2014 Văn bản khác, Quy định nâng bậc lương trước thời hạn Tải về
5555/BGDĐT-GDTrH 08-10-2014 Văn bản khác, Hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH và KTĐG; tổ chức quản lý các hoạt động chuyên môn Tải về
18/2014/TT-BGDĐT 26-05-2014 Thông tư, Bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Tải về
11/2014/TT-BGDĐT 18-04-2014 Thông tư, Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông Tải về
04/2014/TT-BGDĐT 28-02-2014 Thông tư, Quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Tải về
01/2014/TT-BGDĐT 24-01-2014 Thông tư, Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Tải về
163/2013/TTLT-BTC-BNV 15-11-2013 Văn bản khác, Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiễm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán Tải về
138/2013/NĐ-CP 22-10-2013 Nghị định, Quy định xử phạt hành chánh trong lãnh vực giáo dục Tải về
08/2013/TT-BNV 31-07-2013 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn Tải về
13/2013/QĐ-TTg 06-02-2013 Quyết định, Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tải về
53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên Tải về
43/2012/TT-BGDĐT 26-11-2012 Thông tư, Điều lệ hội thi GVCN giỏi Tải về
51/2012/QĐ-TTg 16-11-2012 Văn bản khác, Quy định chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao Tải về
26 /2012/TT-BGDĐT 10-07-2012 Thông tư, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên Tải về
10/2012/QH13 18-06-2012 Văn bản khác, Luật Lao động Tải về
630/BGDĐT-NGCBQLGD 12-06-2012 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng Đăng nhập
để tải !
13/2012/TT-BGDĐT 06-04-2012 Thông tư, Tiêu chuẩn đánh gái trường trung học Tải về
02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC 19-01-2012 Nghị định, Hướng dẫn thực hiện Nghị định 56/2011/NĐ-CP Tải về
58/2011/TT-BGDĐT 12-12-2011 Thông tư, Đánh giá xếp loại học sinh Tải về
55/2011/TT-BGDĐT 22-11-2011 Thông tư, Điều lệ BĐD CMHS Tải về
01/2011/TT-BNV 19-11-2011 Thông tư, Thể thức trình bày văn bản Tải về
141/2011/TT-BTC 20-10-2011 Thông tư, Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hằng năm Tải về
30/2011/TT-BGDĐT 08-08-2011 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông Đăng nhập
để tải !
31/2011/TT-BGDĐT 08-08-2011 Thông tư, Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở Tải về
56/2011/NĐ-CP 04-07-2011 Nghị quyết, Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập Tải về
12/2011/TT-BGDĐT 28-03-2011 Thông tư, Điều lệ trường trung học Tải về
05/2011/QĐ-UBND 24-01-2011 Quyết định, Quy định mức thu học phí Tải về
8773/BGDĐT-GDTrH 30-12-2010 Văn bản khác, Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra Tải về
58/2010/QH12 15-11-2010 Văn bản khác, Luật viên chức Tải về
21/2010/TT-BGDĐT 20-07-2010 Thông tư, Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi Tải về
660/BGDĐT-NGCBQLGD 09-02-2010 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên Tải về
430 /BGDĐT-NGCBQLGD 26-01-2010 Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng Tải về
30/2009/TT-BGDĐT 22-10-2009 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tải về
28/2009/TT-BGDĐT 21-10-2009 Thông tư, Chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông Tải về
09/2009/TT-BGDĐT 07-05-2009 Thông tư, Công khai cơ sở giáo dục Tải về
22/2008/QH12 13-11-2008 Văn bản khác, Luật cán bộ, công chức Tải về
06/2007/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC 27-03-2007 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện Nghị định 61/2006/NĐ-CP Tải về
71/2006/QH11 29-06-2006 Văn bản khác, Luật Bảo hiểm xã hội Tải về
61/2006/NĐ-CP 20-06-2006 Nghị định, Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn Tải về
11/2006/QD-BGD&ĐT 05-04-2006 Văn bản khác, Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THCS Tải về
26/2006/TT-BVHTT 21-02-2006 Thông tư, Hướng dẫn chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và bồi dưỡng bằng hiện vật đối với cán bộ công chức ngành văn hóa - thông tin Tải về
05/2005/TT-BNV 05-01-2005 Thông tư, Hướng dẫn chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức Tải về
624-QĐ/UB 19-10-1992 Văn bản khác, Quyết định thành lập Trường phổ thông dân tộc nội trú Krông Nô Tải về