Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
1741/KH-SGDĐT 25/09/2017 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai giáo dục STEM trong các trường học
06/KH-DTNTKRN 02/03/2017 Kế hoạch, Kế hoạch sử dụng sổ điểm điện tử (thực hiện từ năm học 2016-2017)