Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
530/KH-UBND 15/10/2019 Kế hoạch, Về thực hiện Đề án tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
456/KH-UBND 28/08/2019 Kế hoạch, Thực hiện đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
1741/KH-SGDĐT 25/09/2017 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai giáo dục STEM trong các trường học
06/KH-DTNTKRN 02/03/2017 Kế hoạch, Kế hoạch sử dụng sổ điểm điện tử (thực hiện từ năm học 2016-2017)