Thành tích nhà trường

Nhà trường có truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển (thành lập trường ngày 19/10/1992). Cùng với thời gian, nhà trường đã ngày càng nâng cao được chất lượng dạy và học. Nhiều năm liền nhà trường là Tập thể lao động tiên tiến, năm học 2020-2021 Trường đạt tập thể lao động xuất sắc, được UBND tỉnh Đăk Nông tặng cờ thi đua, nhiều giáo viên được công nhận là chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, có thành tích cao trong hướng dẫn học sinh nghiên cứu KHKT, cuộc thi thuyết trình Tiếng Anh – tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cuộc thi hùng biện Tiếng Anh THCS, THPT cấp tỉnh …Trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cấp Bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 2 từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Hiện tại nhà trường đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá và đang đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Đoàn đánh giá ngoài để đánh giá và xét công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3 trong thời gian tới sớm nhất.

Tóm tắt những thành tích của đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường đạt được qua các năm học gần đây như sau:

* Năm học 2016-2017:

Chất lượng đại trà và mũi nhọn:

+ Học sinh giỏi toàn diện: 16.

+ Học sinh tiên tiến: 77.

+ Học sinh đạt giải trong Hội thi ANQP, Toán trên máy tính bỏ túi, Olympic cấp tỉnh: 05 học sinh.

– Tỷ lệ tốt nghiệp cuối cấp và xét tuyển đại học, cao đẳng:

+ Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: đỗ tốt nghiệp 100%; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2017: đạt tỷ lệ 100% trong số các em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

– Kết quả các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học:

+ Sáng kiến kinh nghiệm/NCKHSPUD: 02 giải, trong đó 01 giải B và 01 giải C.

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: đạt 03 giáo viên/03 giáo viên tham gia.

* Năm học 2017-2018:

– Chất lượng đại trà:

+ Học sinh giỏi toàn diện: 09 em, đạt tỷ lệ 5%.

+ Học sinh tiên tiến: 70 em, đạt tỷ lệ 38,89%.

+ Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: 98,33%.

– Chất lượng mũi nhọn và các cuộc thi:

  + Học sinh đạt học sinh giỏi tỉnh, Olympic cấp tỉnh, Hội Khỏe phù đổng cấp tỉnh: 20.

  +  Học sinh giỏi cấp huyện: 03.

  +  Có 01 học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn được chọn dự thi học sinh giỏi quốc gia.

  + Thi học sinh giỏi cấp tỉnh: Đạt 01 giải nhì môn Ngữ văn; 01 giải khuyến khích môn Tiếng Anh.

  + Thi học sinh giỏi Olympic cấp tỉnh khối Phổ thông dân tộc nội trú: Đạt 01 huy chương vàng môn Toán 10; 01 huy chương vàng môn Tin học 10; 01 huy chương vàng môn Tiếng Anh 11; 01 huy chương bạc, 01 đồng môn Hóa học 8 và đạt giải nhì toàn đoàn.

 + Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện: Đạt 01 giải khuyến khích môn Ngữ văn; 01 giải khuyến khích môn Vật lí; 01 giải khuyến khích môn Địa lí.

 +  Có 02 học sinh lớp 9 tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh giải Toán qua mạng.

– Tỷ lệ tốt nghiệp cuối cấp và xét tuyển đại học, cao đẳng.

+ Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: đỗ tốt nghiệp 100%; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2018: Đậu đại học 15/15 em trúng tuyển, đạt tỷ lệ 100% trong số các em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

– Kết quả các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học:

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: đạt 05 giáo viên/ 05 giáo viên tham gia.

* Năm học 2018-2019:

– Chất lượng đại trà:

+ Học sinh giỏi toàn diện: 09 em, đạt tỷ lệ 5,08%.

+ Học sinh tiên tiến: 63 em, đạt tỷ lệ 35,59%.

+ Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng: 96,05%.

– Chất lượng mũi nhọn và các cuộc thi:

+ Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 02 giải: 01 giải ba và 01 giải khuyến khích.

+ Kỳ thi Olympic cấp tỉnh: Đạt 01 huy chương Vàng môn Sinh học lớp 10, 01 huy chương Vàng môn Lịch sử  lớp 8, 01 huy chương Vàng môn Tin học lớp 11, 01 huy chương Bạc môn Ngữ văn lớp 11, 01 huy chương Đồng môn Lịch sử lớp 10 và đạt giải ba toàn đoàn.

+ Thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện lần 1(chỉ dự thi 1 lần duy nhất): Đạt 01 giải khuyến khích môn Hóa học.

+ Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh cấp THPT tỉnh Đắk Nông lần thứ V năm 2019: Đạt giải Nhất đội ngũ từng người bắn súng, đạt giải Nhì tháo lắp súng, đạt giải Nhất Toàn năng khối 10, đạt giải Ba tập thể khối 10, đạt giải Ba kiến thức Giáo dục quốc phòng khối 11.

– Tỷ lệ tốt nghiệp cuối cấp và xét tuyển đại học, cao đẳng:

+ Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: đỗ tốt nghiệp 100%; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2019: Đậu đại học 13/13 em trúng tuyển, đạt tỷ lệ 100% trong số các em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

– Kết quả các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học:

+ Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường: Đạt 5/6 giáo viên dự thi.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận sáng kiến kinh nghiệm: 5/6 sáng kiến kinh nghiệm dự thi. Cả 5 sáng kiến kinh nghiệm: Xếp loại C.

* Năm học 2019-2020:

– Chất lượng đại trà:

+ Số học sinh có học lực giỏi toàn trường là 06 em, đạt tỷ lệ 3,17%.

+ Số học sinh có học lực khá là 70 em, đạt tỷ lệ 37,04%.

– Chất lượng mũi nhọn và các cuộc thi:

+ Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh đạt 01 giải khuyến khích.

+ Tham gia Chương trình violympic cho học sinh phổ thông năm học 2019-2020: Tập đoàn FPT cấp giấy chứng nhận vòng cấp tỉnh môn Toán Tiếng Việt cho 05 học sinh.

– Tỷ lệ tốt nghiệp cuối cấp và xét tuyển đại học, cao đẳng:

+ Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: đỗ tốt nghiệp 100%; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2020: Đậu đại học 9/9 em trúng tuyển, đạt tỷ lệ 100% trong số các em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

– Kết quả các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học:

 + Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận sáng kiến: 5/6 sáng kiến dự thi, trong đó có 02 sáng kiến xếp loại B và 03 sáng kiến xếp loại C.

* Năm học 2020-2021:

– Chất lượng đại trà của nhà trường so với cùng thời điểm năm học trước 2019-2020 được giữ ổn định, cụ thể:

+ Số học sinh có học lực giỏi toàn trường là 17 em, đạt tỷ lệ 8,72% (tăng 5,55%).

+ Số học sinh có học lực tiên tiến là 84 em, đạt tỷ lệ 43,08% (tăng 6,04%).

+ Số học sinh có học lực yếu khối THCS (giảm 3,53%).   

+ Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%; tốt nghiệp THPT đạt 100%.

– Chất lượng mũi nhọn và các cuộc thi:

+ Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: có 02 dự án khoa học kỹ thuật tham gia dự thi cấp tỉnh đều đạt giải (đạt giải 3 và giải 4).

+ Cuộc thi thuyết trình Tiếng Anh 2020 – tìm hiểu về công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông: đạt 01 giải Nhất.

+ Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh THCS cấp tỉnh: đạt 01 giải Nhì, 03 giải Ba, đạt giải Nhì toàn đoàn.

+ Cuộc thi hùng biện Tiếng Anh THPT cấp tỉnh: đạt 03 giải Nhì, 02 giải Ba, đạt gải Ba toàn đoàn.

+ Tham gia Chương trình violympic cho học sinh phổ thông năm học 2020-2021, Tập đoàn FPT cấp giấy chứng nhận vòng cấp tỉnh: môn Toán Tiếng Việt có 02 học sinh; Toán Tiếng Anh có 01 học sinh; Vật lí có 04 học sinh.

+ Hội khỏe Phù đổng cấp tỉnh: đạt giải Nhì toàn đoàn (có 18 học sinh đạt giải Nhì, có 06 học sinh đạt giải Ba).

+ Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”: có 02 học sinh đạt giải.

– Tỷ lệ tốt nghiệp cuối cấp và xét tuyển đại học, cao đẳng:

+ Tỷ lệ tốt nghiệp THPT: đỗ tốt nghiệp 100%; xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%.

+ Tỷ lệ trúng tuyển đại học, cao đẳng năm 2021: Tỷ lệ trúng tuyển, đạt tỷ lệ 100% trong số các em đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng.

– Kết quả các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học:

+ Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận sáng kiến: 01 sáng kiến xếp loại C.

* Năm học 2021-2022:

– Chất lượng đại trà của nhà trường so với cùng thời điểm năm học trước, năm học 2021-2022 vượt cao so chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

+ Học sinh xếp học lực giỏi toàn trường: 26 em, đạt tỷ lệ 13.33% (tăng 4.61%).

+ Học sinh xếp học lực khá: 94 em, đạt tỷ lệ 49.74% (tăng 6.66%).

– Chất lượng mũi nhọn và các cuộc thi:

+ Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật cấp tỉnh: có 02 dự án khoa học kỹ thuật tham gia dự thi cấp tỉnh đều đạt giải (đạt giải 3 và giải 4).

+ Có 07 sản phẩm dự thi Cuộc thi tìm hiểu Công viên địa chất toàn cầu: Trường đạt giải Ba toàn đoàn khối DTNT và 05 sản phẩm đạt giải, cụ thể: 02 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 01 giải Khuyến khích.

+ Có 04 sản phẩm tham gia cuộc thi hùng biện Tiếng Anh (THCS: 02; THPT: 02) đạt: 01 giải Ba cấp THCS, 01 giải Nhì và 01 giải Khuyến khích cấp THPT.

+ Thi học sinh giỏi THCS: Đạt 01 giải Nhì môn Ngữ văn.

+  Có 01 học sinh tham gia thi học sinh giỏi tỉnh cấp THPT.

+ Tham gia Hội thao Giáo dục quốc phòng – An ninh cấp tỉnh năm 2022:

  • Đạt 06 giải cá nhân: 01 giải Nhất nội dung: Thi tháo, lắp súng tiểu liên AK ban ngày, 03 giải Nhì (gồm các nội dung: Một số hiểu biết chung về QP-AN; Bắn súng tiểu liên AK; Chạy vũ trang 800m, có vác súng tiểu liên AK) và 02 giải Ba (gồm các nội dung: Các tư thế, động tác cơ bản vận động trong chiến đấu; Ném lựu đạn trúng đích).
  • Đạt 03 giải tập thể theo nội dung: Kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương; Một số hiểu biết chung về QP-AN; Giải Ba theo tập thể khối lớp 11..

+ Tham gia Chương trình violympic cho học sinh phổ thông năm học 2021-2022, Tập đoàn FPT cấp giấy chứng nhận vòng cấp tỉnh: môn Toán Tiếng Việt: có 02 học sinh đạt giải Đồng (lớp 11), có 06 học sinh đạt giải khuyến khích (lớp 11 có 04 em, lớp 12 có 02 em); môn Vật lí 6: có 03 học sinh đạt giải khuyến khích.

– Tỷ lệ tốt nghiệp cuối cấp và xét tuyển đại học, cao đẳng:

+ Xét công nhận tốt nghiệp THCS đạt 100%.

– Kết quả các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học:

+ Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh: Đạt 02/02 giáo viên.

+ Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận sáng kiến: 06/06 sáng kiến dự thi, xếp loại: có 01 sáng kiến xét đặt cách (đạt loại A), 01 loại B và 04 loại C.

+ Có 05 video bài giảng trực tuyến nộp về Sở Giáo dục và Đào tạo; triển khai, chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện tương đối tốt các chủ để giáo dục STEM (đã thực hiện 07 chủ đề), thao giảng dự giờ, sinh hoạt chuyên môn để góp ý giờ dạy.

Với những thành tích đạt được như trên, tập thể sư phạm nhà trường luôn đoàn kết, phấn đấu để xây dựng và phát triển nhà ngày càng vững mạnh, đạt nhiều thành tích cao hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.