Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
855/SGDĐT-TCCBTC 30/06/2020 Công văn, Hướng dẫn một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng số người làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập
3125/BGDĐT-NGCBQLGD 23/07/2019 Công văn, Hướng dẫn tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập
953/SGDĐT-TCCBTC 13/05/2019 Công văn, Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông và theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
4529/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, Hướng dẫn đánh giá chuẩn hiệu trưởng
4530/BGDĐT-NGCBQLGD 01/10/2018 Công văn, Hướng dẫn đánh giá chuẩn giáo viên
3755/BGDĐT-GDTX 03/08/2016 Công văn, Quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
6089/BGDĐT-GDTX 27/10/2014 Công văn, Hướng dẫn quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ
5333/BGDĐT-GDTrH 29/09/2014 Công văn, Triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh
5842/BGDĐT-VP 01/09/2011 Công văn, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT