Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
05/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất Nghị định 04/2021/NĐ-CP và 127/2021/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Nghị định, Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định, Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định, Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định, Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
90/2020/NĐ-CP 13/08/2020 Nghị định, Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức
84/2020/NĐ-CP 17/07/2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định, Nghị định của Chính phủ về công tác văn thư
24/2020/NĐ-CP 24/02/2020 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
63/2019/NĐ-CP 11/07/2019 Nghị định, Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc qia; kho bạc nhà nước
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định, Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Trang 1 / 3123»