Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
98/2023/NĐ-CP 31/12/2023 Nghị định, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
71/2023/NĐ-CP 20/09/2023 Nghị định, Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
04/VBHN-BGDĐT 14/08/2023 Nghị định, Quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số RẤT ÍT NGƯỜI. (Hợp nhất Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 và Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ)
48/2023/NĐ-CP 17/07/2023 Nghị định, Sửa đổi, bổ sung Nghị định 90/2020/NĐ-CP, 13.8.2020
29/2023/NĐ-CP 03/06/2023 Nghị định, Nghị định quy định về tinh giản biên chế
13/2023/NĐ-CP 17/04/2023 Nghị định, Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân
05/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất Nghị định 04/2021/NĐ-CP và 127/2021/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
77/2021/NĐ-CP 01/08/2021 Nghị định, Nghị định quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo
24/2021/NĐ-CP 23/03/2021 Nghị định, Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập
120/2020/NĐ-CP 07/10/2020 Nghị định, Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
115/2020/NĐ-CP 25/09/2020 Nghị định, Nghị định quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
106/2020/NĐ-CP 10/09/2020 Nghị định, Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập
Trang 1 / 3123»