Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2019/NQ-NĐND 30/09/2019 Nghị quyết, Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế
07/2018/NQ-HĐND 02/08/2018 Nghị quyết, Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Đăk Nông
126/NQ-CP 29/11/2017 Nghị quyết, Về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhủng đến năm 2020
39-NQ/TW 14/07/2015 Nghị quyết, Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị quyết, Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập