Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
06/2021/NQ9-HĐND 20/08/2021 Nghị quyết, Quy định các khoản thu và mức thu các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
132/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 132/2020/QH14 thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
133/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 133/2020/QH14 về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
134/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 134/2020/QH14 về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
135/2020/QH14 17/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 135/2020/QH14 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
131/2020/QH14 16/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 131/2020/QH14 về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM
129/2020/QH14 13/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 129/2020/QH14 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
130/2020/QH14 13/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 130/2020/QH14 về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
126/2020/QH14 12/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 126/2020/QH14 về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021
127/2020/QH14 12/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 127/2020/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
128/2020/QH14 12/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 128/2020/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
124/2020/QH14 11/11/2020 Nghị quyết, Nghị quyết 124/2020/QH14 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Trang 1 / 212»