Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
56/2015/NĐ-CP 09/05/2015 Nghị quyết, Đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức
56/2011/NĐ-CP 04/07/2011 Nghị quyết, Quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập