• Lê Công Trinh
 • Ban giám hiệu
 • Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng
 • Chuyên môn: Tin học
 • Huỳnh Tấn Trọng
 • Ban giám hiệu
 • Chi ủy viên Chi bộ, Phó hiệu trưởng
 • Chuyên môn: Vật lí
 • Nguyễn Văn Dung
 • Ban giám hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • Chuyên môn: Toán, Tin học