• Lê Công Trinh
  • Ban Giám Hiệu
  • Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng
  • Huỳnh Tấn Trọng
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng - Phụ trách Văn phòng - Phụ trách QLNT
  • Cử nhân Sư phạm Vật lý
  • Nguyễn Văn Dung
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó hiệu trưởng
  • Thạc sỹ Quản lý giáo dục - Cử nhân Sư phạm Toán - Tin.