Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
21/2020/TT-BGĐĐT 31/07/2020 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
18/2020/TT-BGDĐT 29/06/2020 Thông tư, Quy định mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông
14/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông
15/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông tư, Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông
11/2020/TT-BGDĐT 19/05/2020 Thông tư, Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập
09/2020/TT-BGDĐT 07/05/2020 Thông tư, Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
01/2020/TT-BGDĐT 30/01/2020 Thông tư, Hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông
26/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Thông tư, Quy định về quản lí, vận hành và sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
21/2019/TT-BGDĐT 29/11/2019 Thông tư, Quy chế quản lí bằng và chứng chỉ
19/2019/TT-BGDĐT 12/11/2019 Thông tư, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, cán bộ quản lícơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên
12/2019/TT-BNV 04/11/2019 Thông tư, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP
Trang 1 / 512345»