Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Thông tư, Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông
31/2018/TT-BGDĐT 24/12/2018 Thông tư, Quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Quy định tài trợ cơ sở giáo dục
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS, THPT
04/2018-TTBGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Sửa đổi bổ sung Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
26/2017/TT-BGDĐT 18/07/2017 Thông tư, Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Khung vị trí việc làm và định mức số lượng
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
Trang 1 / 41234»