Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non
06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư, Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
44/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư, Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư, Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
38/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư, Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở
29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư, Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo của một số thông tư của BGDĐT
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
20/2021/TT-BGDĐT 01/07/2021 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT, 26.12.2018 (Chương trình GDPT)
03/2021/TT-BNV 29/06/2021 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
01/VBHN-BGDĐT 04/05/2021 Thông tư, Văn bản hợp nhất: Quy chế thi tốt nghiệp THPT
09/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Thông tư, Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến
05/2021/TT-BGDĐT 12/03/2021 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT, ban hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, ngày 26.5.2020
Trang 1 / 612345»...Cuối »