Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
23/TTLT 15/01/1996 Thông tư, Thông tư hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS, THPT
04/2018-TTBGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư 04/2017-TTBGDĐT ngày 25.01.2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
26/2017/TT-BGDĐT 18/07/2017 Thông tư, Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Khung vị trí việc làm và định mức số lượng
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên
02/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017 Thông tư, Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường phổ thông
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư, Quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn không chuyên trách
01/2016/TT-BGDĐT 15/01/2016 Thông tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
18/2014/TT-BVHTTDL 08/12/2014 Thông tư, Quy định hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của thư viện
18/2014/TT-BGDĐT 26/05/2014 Thông tư, Bổ sung Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông
Trang 1 / 3123»