Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
04/2023/TT-BGDĐT 23/02/2023 Thông tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
17/2022/TT-BGDĐT 05/12/2022 Thông tư, Thông tư sửa đổi bổ sung 19/2019/TT-BGDĐT, Quy chế bồi dưỡng thường xuyên
13/2022/TT-BGDĐT 03/08/2022 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT về Chương trình giáo dục phổ thông
05/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Nghị định, Thông tư, Văn bản hợp nhất Nghị định 04/2021/NĐ-CP và 127/2021/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành giáo dục mầm non
08/2022/TT-BGDĐT 06/06/2022 Thông tư, Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
06/2022/TT-BGDĐT 11/05/2022 Thông tư, Hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
44/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Thông tư, Quy chế tuyển sinh, bồi dưỡng dự bị đại học; xét chuyển vào học trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non đối với học sinh dự bị đại học
42/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư, Quy định về cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo
38/2021/TT-BGDĐT 30/12/2021 Thông tư, Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp trung học cơ sở
29/2021/TT-BGDĐT 20/10/2021 Thông tư, Quy định ngưng hiệu lực quy định về chuẩn trình độ đào tạo của nhà giáo của một số thông tư của BGDĐT
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Thông tư quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Trang 1 / 712345»...Cuối »