Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2018/TT-BGDĐT 28/08/2018 Thông tư, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Quy định tài trợ cơ sở giáo dục
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
05/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh THCS, THPT
04/2018-TTBGDĐT 28/02/2018 Thông tư, Sửa đổi bổ sung Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.
27/2017/TT-BGDĐT 08/11/2017 Thông tư, Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập
26/2017/TT-BGDĐT 18/07/2017 Thông tư, Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục
16/2017/TT-BGDĐT 12/07/2017 Thông tư, Khung vị trí việc làm và định mức số lượng
15/2017/TT-BGDĐT 09/06/2017 Thông tư, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông
02/2017/TT-BGDĐT 13/01/2017 Thông tư, Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường phổ thông
08/2016/TT-BGDĐT 28/03/2016 Thông tư, Quy định giảm định mức giờ dạy cho giáo viên kiêm nhiệm công tác công đoàn không chuyên trách
01/2016/TT-BGDĐT 15/01/2016 Thông tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú
Trang 1 / 3123»