Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
72/2020/QH14 17/11/2020 Luật, LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
71/2020/QH14 16/11/2020 Luật, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG NHIỄM VI RÚT GÂY RA HỘI CHỨNG SUY GIẢM MIỄN DỊCH MẮC PHẢI Ở NGƯỜI (HIV/AIDS)
69/2020/QH14 13/11/2020 Luật, LUẬT NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
68/2020/QH14 13/11/2020 Luật, Luật Cư trú 2020
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
70/2020/QH14 13/11/2020 Luật, LUẬT THỎA THUẬN QUỐC TẾ
66/2020/QH14 11/11/2020 Luật, LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật, Bộ Luật Lao động
45/2019/QH14 20/11/2019 Luật, Bộ Luật Lao động
43/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật Giáo dục
44/2019/QH14 14/06/2019 Luật, Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia
36/2018/QH14 29/11/2018 Luật, Luật phòng chống tham nhũng
Trang 1 / 212»