Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
224/QĐ-SGDĐT 23/04/2018 Quyết định, Quyết đinh về quy đinh nội dung phương thức tuyển sinh và chế độ ưu tiên.
381/QĐ-UBND 06/03/2017 Quyết định, Quyết định về việc đổi tên Trường trung học phổ thông dân tộc nội trú huyện Krông Nô thành Trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Krông Nô
1477/QĐ-BGDĐT 10/05/2016 Quyết định, Định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Tiếng Anh bậc 3
729/QĐ-BGDĐT 11/03/2015 Quyết định, Định dạng đề thi đánh giá khung năng lực sử dụng Tiếng Anh, bậc 3-5
276-QĐ UBND 26/02/2015 Quyết định, Quyết đinh ban hành về quản lý công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
13/2013/QĐ-TTg 06/02/2013 Quyết định, Chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
05/2011/QĐ-UBND 24/01/2011 Quyết định, Quy định mức thu học phí