Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
08/TT 21/03/1988 Thông báo, Hướng dẫn về việc khen thưởng và kỷ luật học sinh các trường phổ thông
13/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông báo, Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất