Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông báo, Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
13/2020/TT-BGDĐT 26/05/2020 Thông báo, Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất