Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện hướng dẫn 1804/SGDĐT-GDTrH-QLCL, ngày 18.11.2021 về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, học sinh trung học, năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 02 sản phẩm tham gia dự thi và đạt giải.

1. Sản phẩm “Hệ thống điều khiển, giám sát nhà thông minh qua Web server”, lĩnh vực hệ thống nhúng, của hai học sinh Lương Tiểu Băng (lớp 12) và Linh Thị Lê Lệ (lớp 11) thực hiện, do cô Trần Thị Phúc hướng dẫn, đạt giải Ba.

2. Sản phẩm “Nhận thức và giải pháp của học sinh THPT trên địa bàn thị trấn Đăk Mâm, huyện Krông Nô về hành vi đổ lỗi nạn nhân”, lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi, của học sinh Nguyễn Thị Hồng Nhung (lớp 11) và Lang Thị Thanh Nhàn (lớp 11) thực hiện, do cô Nguyễn Thị Như Ý hướng dẫn, đạt giải Tư.

Một số hình ảnh cuộc thi