Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

Kết quả cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh

Lượt xem:

Thực hiện hướng dẫn 1804/SGDĐT-GDTrH-QLCL, ngày 18.11.2021 về việc triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh, học sinh trung học, năm học 2021-2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đăk Nông, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô có 02 sản phẩm tham gia dự thi và đạt giải. 1. Sản phẩm “Hệ thống điều khiển, giám sát nhà [...]
Kế hoạch làm báo tường mừng xuân Kỷ Hợi

Kế hoạch làm báo tường mừng xuân Kỷ Hợi

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Kế hoạch hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tuyên truyền công viên địa chất Đăk Nông, 2018

Kế hoạch tuyên truyền công viên địa chất Đăk Nông, 2018

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch kiểm tra nội bộ, 2018-2019

Kế hoạch kiểm tra nội bộ, 2018-2019

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Kí ức tuổi học trò”

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Kí ức tuổi học trò”

Lượt xem:

[...]