Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập nhận học bổng nhân dịp Khai giảng 2019-2020

Danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên trong học tập nhận học bổng nhân dịp Khai giảng 2019-2020

Lượt xem:

Căn cứ kết quả bình xét của khối chủ nhiệm, vào lúc 10:30, 04.9.2019 thì danh sách học sinh được nhận học bổng (bằng tiền mặt) nhân dịp Khai giảng 2019-2020 như sau: 1. Học bổng của cựu học sinh THPT (khóa 1996-1999) trao nhân dịp kỷ niệm 20 năm “Ngày trở về”, tổ chức ngày 08.6.2019: Mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng. TT Họ tên Lớp [...]