Kết quả cuộc thi “Dak Nong UNESCO Global Geopark Insight 2021”

Kết quả cuộc thi “Dak Nong UNESCO Global Geopark Insight 2021”

Lượt xem:

Thực hiện Kế hoạch số 81/KH-SGDĐT ngày 22/09/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, cấp tỉnh năm 2021, bằng hình thức thuyết trình bằng Tiếng Anh, cô và trò Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô đã nỗ lực và hoàn thành 07 sản phẩm gửi tham gia dự thi cấp [...]