Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Lượt xem:

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023. Trong đó: – Ngày 27/6/2023: Làm thủ tục dự thi; – Ngày 28, 29/6/2023: Tổ chức coi thi; – Ngày 30/6/2023: Dự phòng. Ghi chú: Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố lịch thi cụ thể từng môn. Link tại đây [...]