Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 được tổ chức vào các ngày 27, 28, 29, 30/6/2023. Trong đó:

– Ngày 27/6/2023: Làm thủ tục dự thi;

– Ngày 28, 29/6/2023: Tổ chức coi thi;

– Ngày 30/6/2023: Dự phòng.

Ghi chú: Hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố lịch thi cụ thể từng môn.

Link tại đây