CÓ HAI CON MÈO NGỒI BÊN CỬA SỔ – NGUYỄN NHẬT ÁNH

CÓ HAI CON MÈO NGỒI BÊN CỬA SỔ – NGUYỄN NHẬT ÁNH

Lượt xem:

Có Hai Con Mèo Ngồi Bên Cửa Sổ Nhân vật chính thứ nhất tên là Gấu. Nhân vật thứ hai là Tí Hon. Nhân vật thứ ba, tên là…; còn nữa, nhân vật thứ tư, tên là… Để biết tại sao Gấu lại chơi thân với Tí Hon, thì mời bạn hãy mở sách ra. Gấu và Tí Hon thân nhau đến mức có thể chia sẻ từng chuyện [...]