Lịch kiểm tra cuối kỳ

Lịch kiểm tra cuối kỳ

Lượt xem:

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ – HỌC KỲ 1 (2020-2021) Ngày Môn THCS THPT Phát đề Bắt đầu tính giờ Hết thời gian làm bài Phát đề Bắt đầu tính giờ Hết thời gian làm bài 04.01 Ngữ văn 7:00 7:05 8:35 13:15 13:20 14:50 Sinh học 8:55 9:00 9:45 15:10 15:15 16:00 Vật lí 10:05 10:10 10:55 16:20 16:25 17:10 06.01 Toán 7:00 7:05 8:35 13:15 13:20 14:50 [...]