Đại hội Ban đại diện Cha mẹ học sinh toàn trường, nhiệm kỳ 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

           Nhằm tổng kết và đánh giá lại hoạt động của Ban đại diện CMHS trong nhiệm kỳ qua cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới 2022-2023. Đồng thời bầu chọn những đại biểu tham gia vào Ban đại diện CMHS nhà trường trong năm học mới. Ngày 25/9/2022, Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu CMHS toàn trường năm học 2022-2023. Về tham dự Đại hội có lãnh đạo nhà trường, tổ Quản lý nội trú – Đoàn TN, GVCN các lớp cùng toàn thể đại biểu đại diện cho cha mẹ học sinh của 07 lớp (của 210 học sinh).

           Đại hội đã được nghe báo cáo tóm tắt hoạt động năm học 2021-2022 và  phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của trường, báo cáo hoạt động của Ban đại diện Cha mẹ năm học 2021-2022 và phương hướng hoạt động năm học 2022-2023.

            Đại hội cũng được lắng nghe các ý kiến đóng góp của cha mẹ học sinh, các kế hoạch nhà trường đề ra trong năm học mới.

            Một số hình ảnh tại Đại hội Ban đại diện CMHS toàn trường, nhiệm kỳ 2022-2023:

            Đại hội đã tiến hành bãi nhiệm Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệm kỳ 2021–2022. Sau đó Đại hội đã tiến hành bầu ra Ban đại diện Cha mẹ học sinh toàn trường, nhiệm kỳ 2022–2023.

            Các Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội CMHS toàn trường.

            Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự nhất trí cao trong công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường, tạo tiền đề tốt đẹp cho các hoạt động của nhà trường trong năm học 2022–2023.

                                                                                                        (Bài viết: Nguyễn Văn Dung – Ảnh: Đoàn TN cung cấp)