Thông báo xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng của Trường ĐH Huế năm 2018.

Lượt xem:

Đọc bài viết