Thông báo nhận bằng tốt nghiệp THPT năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Văn phòng Trường thông báo quý cựu học sinh tốt nghiệp THPT năm 2020 liên hệ Văn phòng để nhận bằng.

Thời gian: Từ ngày 24.5, trong giờ hành chính.

Khi đi mang theo giấy tờ để xác thực thông tin cá nhân khi nhận bằng.

Lưu ý: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch Covid-19 khi đến trường nhận bằng.

Trân trọng.