Thông báo hủy thời gian sinh hoạt lớp chuẩn bị năm học mới, 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Theo kế hoạch giáo viên chủ nhiệm đã phổ biến trong Bế giảng năm học về thời gian sinh hoạt lớp chuẩn bị năm học mới và thông báo thời gian tập trung sinh hoạt lớp sau khi trúng tuyển vào lớp 6, lớp 10 (kể cả tuyển bổ sung vào lớp 8 và lớp 9), năm học 2021-2022 thì thời gian học sinh tập trung về trường để sinh hoạt chuẩn bị năm học mới là ngày 02.8.2021.

Tuy nhiên, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đăk Nông tại Công văn số 3819/UBND-KGVX, ngày 20.7.2021, về việc thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch Covid-19, nay Trường PTDTNT THCS và THPT Krông Nô thông báo hủy kế hoạch sinh hoạt lớp chuẩn bị năm học mới nói trên.

Thời gian học sinh toàn trường tập trung để sinh hoạt lớp chuẩn bị năm học mới, 2021-2022, Trường sẽ thông báo sau.

Trân trọng.